ausgewähltes Geschäft 

Telefon kaufen
Bestellservice

  Die nächsten Märkte anzeigen 

  Meine Lokalisierung benutzen

  z.B. Łódź, 90-712, shopname...
   

  Kontaktformular

  Administratorem Państwa danych jest spółka Bricoman Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Murmańskiej 25, 04-203 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000239320, NIP: 1132568413, REGON: 140215054 ( dalej : Bricoman ).
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, do którego kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: ochronadanych@bricoman.pl, numeru telefonu: 22 516 67 99 lub korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”.
  weiterlesen